(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
آماده پرواز به موقع شارجه 15:30 15:30 G9202 Air
لغو شد نجف 15:30 15:30 IV7912 Caspian
پرواز کرد استانبول 15:39 15:35 TK871 TurkishAir
پذيرش درب خروج تاخير دارد بغداد 16:00 16:00 IA112 IraqiAirways
پذيرش مسافر به موقع استانبول 17:15 17:15 W5114 Mahan
پذيرش مسافر به موقع وين 17:25 17:25 OS874/IR874 Austrian
لغو شد نجف 17:30 17:30 IR3411 Iranair
پذيرش مسافر به موقع مسقط 17:40 17:40 WY434 Oman
پذيرش مسافر به موقع دوبي 18:00 18:00 W5065 Mahan
لغو شد نجف 18:30 18:30 IF842 Fly
به موقع استانبول 19:30 19:30 HH6371 Taban
به موقع دمشق 20:00 20:00 IR697 Iranair
به موقع دهلي 20:00 20:00 W5071 Mahan
به موقع دمشق 20:00 20:00 W5142 Mahan
به موقع پکن 20:00 20:00 W5079 Mahan
لغو شد اسپارتا 20:00 20:00 ZV3047 Zagros
لغو شد دوبي 20:10 20:10 EK980 Emirates
به موقع شانگهاي 20:30 20:30 W5077 Mahan
به موقع گوانگ ژو 21:00 21:00 W5081 Mahan
به موقع تفليس 21:20 21:20 I35407 ATA
به موقع ابوظبي 21:50 21:50 EY348 Etihad
لغو شد کوالالامپور 21:55 21:55 IR814 Iranair
به موقع بانکوک 22:10 22:10 W5051 Mahan
به موقع بغداد 22:20 22:20 IR3481 Iranair
به موقع دوبي 22:20 22:20 EK978 Emirates
به موقع نجف 22:30 22:30 IR3403 Iranair
به موقع اسپارتا 23:30 23:30 QB2245 Qeshm
به موقع استانبول 23:30 23:30 JI4805 Meraj
به موقع استانبول 23:40 23:40 EP510 Iran