(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
در حال مسافرگيری تاخير دارد دمشق 21:00 17:45 6Q562 Cham
پرواز کرد بانکوک 21:39 20:45 TG528 Thai
پرواز کرد گوانگ ژو 21:42 21:00 W5081 Mahan
در حال مسافرگيری به موقع شانگهاي 21:10 21:10 W5077 Mahan
در حال مسافرگيری به موقع بانکوک 21:45 21:45 W5051 Mahan
پذيرش درب خروج به موقع کوالالامپور 22:00 22:00 W5083 Mahan
لغو شد کوالالامپور 22:20 22:20 IR814 Iranair
پذيرش درب خروج به موقع دوحه 22:40 22:40 QR499 Qatar
پذيرش درب خروج به موقع ارومچي 22:45 22:45 CZ6026 China
پذيرش مسافر به موقع استانبول 23:20 23:20 EP510 Iran
پذيرش مسافر به موقع استانبول 23:30 23:30 JI4805 Meraj
پذيرش مسافر به موقع کوالالامپور 00:05 00:05 D7777 Air