(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
N/AN/A آماده پرواز به موقع جده 10:30 10:30 W55088 Mahan
18° Mostly Cloudy      آماده پرواز تاخير دارد نجف 13:00 11:30 Y97151 Kish
24° Fair           آماده پرواز به موقع دوبي 11:30 11:30 W5063 Mahan
N/AN/A آماده پرواز به موقع مدينه 13:30 13:30 SV2805 SaudiArab
Fog           پذيرش درب خروج تاخير دارد ايروان 15:00 14:00 EP550 Iran
20° Blowing Dust       لغو شد بغداد 15:00 15:00 W51172 Mahan
24° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوبي 15:15 15:15 HH6331 Taban
20° Blowing Dust       پذيرش مسافر به موقع بغداد 15:15 15:15 IV7906 Caspian
18° Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع نجف 16:00 16:00 IA114 IraqiAirways
24° Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع مسقط 16:35 16:35 WY434 Oman
18° Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع نجف 17:00 17:00 IR3413 Iranair
Cloudy          لغو شد باکو 17:35 17:35 IR700 Iranair
N/AN/A به موقع بحرين 18:00 18:00 GF0335 Gulf
24° Fair           به موقع دوبي 18:10 18:10 W5065 Mahan
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 18:40 18:40 HH6371 Taban
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 18:55 18:55 W5114 Mahan
24° Fair           به موقع دوبي 19:05 19:05 EK980 Emirates
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 19:05 19:05 JI4805 Meraj
Mostly Cloudy      به موقع شانگهاي 20:40 20:40 W5077 Mahan
31° Fair           به موقع بانکوک 21:10 21:10 W5051 Mahan
24° Fair           به موقع دوبي 21:20 21:20 EK978 Emirates
25° Light Rain with Thunder به موقع کوالالامپور 21:30 21:30 EP570 Iran
22° Fair           به موقع دوحه 22:10 22:10 QR487 Qatar
-11°Light Snow        به موقع ارومچي 22:30 22:30 CZ6026 China
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 23:00 23:00 EP510 Iran
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 23:50 23:50 QB2215 Qatar