(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
پذيرش مسافر به موقع باکو 01:35 01:35 J28006 Azerbaijan
پذيرش مسافر به موقع استانبول 02:00 02:00 TK875 TurkishAir
پذيرش مسافر به موقع فرانکفورت 02:10 02:10 LH601 Lufthansa
پذيرش مسافر به موقع مسکو 02:30 02:30 SU513 Aeroflot
پذيرش مسافر به موقع رم 02:45 02:45 AZ757 Alitalia
پذيرش مسافر به موقع وين 02:55 02:55 OS872 Austrian
به موقع آتن 03:05 03:05 A3949 Aegean
به موقع استانبول 03:10 03:10 TK899 TurkishAir
به موقع استانبول 03:25 03:25 PC513 Pegasus
به موقع دوبي 03:55 03:55 EK976 Emirates
به موقع ابوظبي 04:00 04:00 EY344 Etihad
به موقع استانبول 04:00 04:00 KK6571 Atlas
به موقع استانبول 04:10 04:10 TK873 TurkishAir
به موقع کيف 04:25 04:25 PS752 Ukraine
به موقع دوحه 04:35 04:35 QR491 Qatar
لغو شد مسکو 05:40 05:40 IR743 Iranair
به موقع کپنهاک 05:45 05:45 W5130 Mahan
به موقع آمستردام 05:45 05:45 IR725 Iranair
به موقع استانبول 05:50 05:50 W5112 Mahan
به موقع مونيخ 05:55 05:55 LH603 Lufthansa
به موقع مونيخ 06:00 06:00 W5102 Mahan
به موقع ميلان 06:10 06:10 W5110 Mahan
به موقع کيف 06:15 06:15 W5128 Mahan
به موقع دوسلدورف 06:20 06:20 W5100 Mahan
به موقع استانبول 06:30 06:30 TK879 TurkishAir
به موقع دوبي 06:40 06:40 IR659 Iranair
به موقع هامبورگ 06:40 06:40 IR723 Iranair
به موقع دوبي 07:00 07:00 W5061 Mahan
به موقع ايروان 07:30 07:30 W51150 Mahan