(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
22° Mostly Cloudy      آماده پرواز به موقع استانبول 16:15 16:15 IV7942 Caspian
37° Fair           در حال مسافرگيری به موقع بغداد 16:30 16:30 ZV4169 Zagros
31° Fair           پذيرش درب خروج به موقع کابل 17:00 17:00 EP568 Iran
37° Sunny          در حال مسافرگيری به موقع نجف 17:00 17:00 HH6357 Taban
37° Fair           پذيرش مسافر به موقع بغداد 18:00 18:00 IA198 IraqiAirways
20° Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع آنکارا 18:00 18:00 IR715 Iranair
37° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوبي 18:15 18:15 W5065 Mahan
22° Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع استانبول 18:15 18:15 W5114 Mahan
22° Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع استانبول 19:30 19:30 HH6371 Taban
28° Fair           به موقع گوانگ ژو 19:55 19:55 W5081 Mahan
37° Fair           به موقع دوبي 20:05 20:05 EK980 Emirates
24° Partly Cloudy      به موقع شانگهاي 20:15 20:15 W5077 Mahan
43° Fair           به موقع کويت 20:40 20:40 KU514 Kuwait
31° Mostly Cloudy      به موقع بانکوک 21:30 21:30 W5051 Mahan
37° Fair           به موقع بغداد 22:00 22:00 IA148 IraqiAirways
29° Mostly Cloudy      به موقع کوالالامپور 22:30 22:30 W5083 Mahan
37° Fair           به موقع دوبي 22:45 22:45 EK978 Emirates
22° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 23:10 23:10 EP510 Iran
N/AN/A به موقع مدينه 23:20 23:20 W55014 Mahan
38° Fair           به موقع دوحه 23:25 23:25 QR487 Qatar
29° Mostly Cloudy      به موقع کوالالامپور 23:30 23:30 IR814 Iranair
22° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 23:45 23:45 JI4805 Meraj
22° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 23:50 23:50 QB2239 Qeshm