(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
Fair           پرواز کرد وين 04:08 03:50 OS872 Austrian
18° Fair           آماده پرواز به موقع دوبي 04:05 04:05 EK976 Emirates
16° Fair           آماده پرواز به موقع ابوظبي 04:25 04:25 EY344 Etihad
19° Fair           در حال مسافرگيری به موقع دوحه 04:30 04:30 QR491 Qatar
Cloudy          لغو شد کيف 04:45 04:45 UF208 UM
Clear          در حال مسافرگيری به موقع استانبول 04:55 04:55 PC513 Pegasus
Clear          در حال مسافرگيری به موقع استانبول 05:00 05:00 KK6571 Atlas
17° Fair           در حال مسافرگيری به موقع مسقط 05:05 05:05 WY432 Oman
Clear          پذيرش درب خروج به موقع استانبول 05:15 05:15 TK873 TurkishAir
19° Haze           پذيرش مسافر به موقع بمبئي 06:15 06:15 IR810 Iranair
Clear          پذيرش مسافر به موقع استانبول 06:20 06:20 TK899 TurkishAir
Cloudy          پذيرش مسافر به موقع آلماتي 06:30 06:30 W5072 Mahan
-3° Fair           پذيرش مسافر به موقع مسکو 06:35 06:35 IR743 Iranair
Clear          پذيرش مسافر به موقع استانبول 06:50 06:50 W5112 Mahan
18° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوبي 07:00 07:00 IR659 Iranair
Cloudy          لغو شد کيف 07:15 07:15 W5128 Mahan
-3° Clear          پذيرش مسافر به موقع آنکارا 07:20 07:20 W5118 Mahan
18° Fair           به موقع دوبي 07:30 07:30 W5061 Mahan
Clear          به موقع استانبول 07:40 07:40 TK879 TurkishAir
Light Snow        لغو شد لندن 07:40 07:40 IR711 Iranair
Clear          به موقع نجف 07:40 07:40 IR3401 Iranair
Clear          به موقع نجف 07:45 07:45 W51174 Mahan
Fair           لغو شد اربيل 08:15 08:15 W51170 Mahan
-3° Fair           لغو شد مسکو 08:45 08:45 W5084 Mahan
Mostly Cloudy      به موقع ميلان 08:50 08:50 IR751 Iranair
Mostly Cloudy      به موقع پاريس 09:00 09:00 IR733 Iranair
Clear          به موقع استانبول 09:30 09:30 W5116 Mahan
18° Fair           به موقع دوبي 09:30 09:30 QB2202 Qeshm
19° Fair           به موقع دوحه 10:55 10:55 QR483 Qatar
18° Fair           به موقع دوبي 10:55 10:55 EK972 Emirates
Clear          به موقع نجف 11:00 11:00 IF842 Fly
Fair           به موقع سليمانيه 11:00 11:00 IV7926 Caspian
Fair           به موقع بغداد 11:00 11:00 QB2233 Qeshm
18° Fair           به موقع دوبي 11:30 11:30 W5063 Mahan
Clear          به موقع نجف 11:45 11:45 IR3415 Iranair
Clear          لغو شد نجف 12:00 12:00 HH6357 Taban
Clear          به موقع نجف 12:30 12:30 IR3405 Iranair
13° Fair           به موقع کويت 13:00 13:00 KU514 Kuwait
Light Snow        به موقع ايروان 13:45 13:45 W51150 Mahan
Cloudy          لغو شد باکو 14:05 14:05 J2018 Azerbaijan
13° Fair           به موقع شارجه 14:40 14:40 G9202 Air
Fair           به موقع بغداد 15:00 15:00 IA112 IraqiAirways