(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
پرواز کرد دوبي 16:08 15:10 FZ242 Fly
پرواز کرد استانبول 16:17 16:15 W5114 Mahan
در حال مسافرگيری به موقع وين 16:25 16:25 OS874/IR874 Austrian
در حال مسافرگيری به موقع مسقط 16:40 16:40 WY434 Oman
پذيرش درب خروج به موقع دوبي 17:10 17:10 IR655 Iranair
پذيرش درب خروج به موقع بغداد 17:20 17:20 IR3409 Iranair
پذيرش درب خروج تاخير دارد نجف 20:30 17:20 IR3481 Iranair
لغو شد ايروان 17:20 17:20 EP550 Iran
لغو شد دمشق 17:45 17:45 6Q562 Cham
پذيرش مسافر به موقع دوبي 18:00 18:00 W5065 Mahan
پذيرش مسافر به موقع شارجه 18:10 18:10 G9212 Air
پذيرش مسافر به موقع دهلي 19:00 19:00 W5071 Mahan
پذيرش مسافر به موقع تفليس 19:00 19:00 ZV3059 Zagros
پذيرش مسافر به موقع آلماتي 19:05 19:05 W5072 Mahan
لغو شد دوبي 19:10 19:10 EK980 Emirates
پذيرش مسافر به موقع بيروت 19:20 19:20 IR661 Iranair
به موقع نجف 19:30 19:30 IA114 IraqiAirways
به موقع نجف 19:30 19:30 ZV3075 Zagros
به موقع پکن 19:50 19:50 W5079 Mahan
تاخير دارد تفليس 22:40 20:40 I35407 ATA
به موقع شانگهاي 20:45 20:45 W5077 Mahan
به موقع بانکوک 20:50 20:50 XJ451 Thai
به موقع ابوظبي 20:50 20:50 EY348 Etihad
تاخير دارد استانبول 21:40 21:00 HH6371 Taban
به موقع بانکوک 21:10 21:10 W5051 Mahan
به موقع دوبي 21:20 21:20 EK978 Emirates
به موقع کوالالامپور 21:30 21:30 W5083 Mahan
لغو شد اسپارتا 21:30 21:30 QB2245 Qeshm
لغو شد استانبول 22:00 22:00 EP510 Iran
لغو شد کوالالامپور 22:25 22:25 IR814 Iranair
به موقع استانبول 22:30 22:30 JI4805 Meraj