(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
پرواز کرد سليمانيه 17:46 17:00 IA188 IraqiAirways
آماده پرواز به موقع وين 17:25 17:25 OS874/IR874 Austrian
آماده پرواز به موقع مسقط 17:40 17:40 WY434 Oman
در حال مسافرگيری به موقع نجف 17:45 17:45 IF842 Fly
در حال مسافرگيری به موقع آنکارا 18:00 18:00 IR715 Iranair
در حال مسافرگيری به موقع استانبول 18:15 18:15 W5114 Mahan
لغو شد دمشق 18:45 18:45 6Q562 Cham
پذيرش مسافر به موقع استانبول 19:30 19:30 HH6371 Taban
پذيرش مسافر به موقع دوبي 19:30 19:30 W5065 Mahan
پذيرش مسافر به موقع کويت 19:55 19:55 KU514 Kuwait
پذيرش مسافر به موقع دوبي 20:15 20:15 EK980 Emirates
پذيرش مسافر به موقع شانگهاي 20:50 20:50 W5077 Mahan
پذيرش مسافر به موقع پکن 20:50 20:50 W5079 Mahan
به موقع گوانگ ژو 21:00 21:00 W5081 Mahan
به موقع دمشق 21:00 21:00 W5142 Mahan
به موقع تفليس 21:30 21:30 QB2273 Qeshm
به موقع ابوظبي 21:50 21:50 EY348 Etihad
به موقع بانکوک 22:10 22:10 W5051 Mahan
به موقع دوبي 22:20 22:20 EK978 Emirates
به موقع کوالالامپور 22:30 22:30 W5083 Mahan
به موقع ارومچي 23:30 23:30 CZ6026 China
به موقع دوحه 23:30 23:30 QR499 Qatar
به موقع استانبول 23:30 23:30 JI4805 Meraj
به موقع استانبول 23:40 23:40 EP510 Iran
به موقع استانبول 23:55 23:55 I35403 ATA