(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
23° Sunny          پرواز کرد دوبي 11:14 11:00 W5063 Mahan
Cloudy          پذيرش درب خروج تاخير دارد مسکو 13:00 11:30 EP556 Iran
23° Sunny          در حال مسافرگيری به موقع دوبي 11:40 11:40 EK972 Emirates
Cloudy          در حال مسافرگيری به موقع مسکو 12:00 12:00 N49274 NordWind
Partly Cloudy      پذيرش درب خروج به موقع تفليس 12:00 12:00 ZV3069 Zagros
24° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوحه 12:45 12:45 QR483 Qatar
15° Clear          پذيرش مسافر به موقع نجف 14:00 14:00 I36634 ATA
N/AN/A پذيرش مسافر تاخير دارد مزار شريف 15:00 14:15 RQ014 KAM
Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع ايروان 14:15 14:15 W51150 Mahan
15° Clear          پذيرش مسافر تاخير دارد نجف 14:50 14:20 IR3467 Iranair
Mist           پذيرش مسافر به موقع باکو 14:30 14:30 I36615 ATA
N/AN/A لغو شد سن پيترزبورگ 14:35 14:35 EP6575 Iran
10° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 14:40 14:40 I36619 ATA
14° Fair           به موقع بغداد 16:00 16:00 IR3409 Iranair