(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
43° Sunny          تاخير دارد نجف 23:15 21:30 IV7914 Caspian
29° Mostly Cloudy      پذيرش مسافر تاخير دارد تفليس 00:15 22:25 GT478 Fly
34° Fair           آماده پرواز به موقع دوبي 22:45 22:45 EK978 Emirates
25° Partly Cloudy      پذيرش مسافر تاخير دارد استانبول 00:15 22:50 EP510 Iran
25° Partly Cloudy      پذيرش درب خروج تاخير دارد استانبول 00:30 23:15 HH6373 Taban
35° Fair           پذيرش درب خروج به موقع دوحه 23:25 23:25 QR487 Qatar
25° Fair           در حال مسافرگيری به موقع ارومچي 23:30 23:30 CZ6026 China
25° Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع استانبول 00:50 00:50 QB2215 Qeshm
26° Mostly Cloudy      به موقع باکو 02:25 02:25 J2006 Azerbaijan
17° Cloudy          به موقع فرانکفورت 03:05 03:05 LH601 Lufthansa
25° Partly Cloudy      به موقع استانبول 03:35 03:35 TK875 TurkishAir
N/AN/A لغو شد آدانا 03:50 03:50 TI912 Tailwind
17° Fair           تاخير دارد کيف 06:30 04:00 UF208 UM
25° Partly Cloudy      به موقع استانبول 04:25 04:25 PC513 Pegasus
23° Partly Cloudy      به موقع آلماتي 04:30 04:30 W5072 Mahan
N/AN/A به موقع بحرين 05:00 05:00 W51136 Mahan
25° Partly Cloudy      به موقع استانبول 05:00 05:00 KK6571 Atlas
34° Fair           به موقع دوبي 05:05 05:05 EK976 Emirates
25° Partly Cloudy      به موقع استانبول 05:20 05:20 TK873 TurkishAir
35° Fair           به موقع دوحه 05:35 05:35 QR485 Qatar
43° Sunny          به موقع نجف 06:00 06:00 IR3415 Iranair
25° Partly Cloudy      به موقع استانبول 06:30 06:30 W5112 Mahan
18° Fair           به موقع پاريس 07:00 07:00 IR733 Iranair
27° Haze           به موقع بمبئي 07:00 07:00 IR810 Iranair
13° Light Rain        لغو شد مسکو 07:05 07:05 IR743 Iranair
25° Partly Cloudy      به موقع استانبول 07:20 07:20 TK899 TurkishAir
29° Partly Cloudy      به موقع آنکارا 07:30 07:30 W5118 Mahan
43° Sunny          به موقع نجف 07:30 07:30 IR3411 Iranair
43° Sunny          به موقع نجف 08:00 08:00 HH6357 Taban
34° Fair           به موقع دوبي 08:00 08:00 IR659 Iranair
34° Fair           به موقع دوبي 08:00 08:00 W5061 Mahan
25° Partly Cloudy      به موقع استانبول 08:20 08:20 TK879 TurkishAir
21° Fair           به موقع کابل 08:30 08:30 W51101 Mahan
43° Sunny          به موقع نجف 08:30 08:30 W51174 Mahan
29° Mostly Cloudy      لغو شد تفليس 08:45 08:45 I35453 ATA
26° Cloudy          به موقع لندن 09:00 09:00 IR711 Iranair
17° Partly Cloudy      به موقع رم 09:15 09:15 AZ757 Alitalia
17° Mostly Cloudy      به موقع کلن 09:30 09:30 IR729 Iranair
35° Fair           لغو شد بغداد 09:30 09:30 QB2233 Qeshm
43° Sunny          به موقع نجف 09:30 09:30 W51168 Mahan
34° Fair           به موقع دوبي 10:10 10:10 IV7930 Caspian
34° Fair           به موقع دوبي 10:30 10:30 QB2202 Qeshm
43° Sunny          به موقع نجف 10:30 10:30 ZV4151 Zagros
25° Fair           به موقع دمشق 11:00 11:00 W5142 Mahan
34° Fair           به موقع دوبي 11:40 11:40 EK972 Emirates
35° Fair           به موقع دوحه 11:55 11:55 QR489 Qatar