(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
33° Fair           آماده پرواز به موقع استانبول 15:40 15:40 TK871 TurkishAir
38° Widespread Dust     در حال مسافرگيری به موقع بغداد 16:00 16:00 IV7906 Caspian
38° Sunny          در حال مسافرگيری به موقع دوبي 16:30 16:30 W5067 Mahan
37° Fair           پذيرش درب خروج به موقع دمشق 17:15 17:15 W5142 Mahan
38° Widespread Dust     تاخير دارد بغداد 19:30 17:30 IR3401 Iranair
41° Widespread Dust     پذيرش درب خروج به موقع نجف 17:50 17:50 IR3411 Iranair
38° Sunny          پذيرش مسافر به موقع دوبي 18:15 18:15 W5065 Mahan
33° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 18:20 18:20 W5114 Mahan
33° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 19:20 19:20 HH6371 Taban
36° Haze           پذيرش مسافر به موقع دهلي 19:30 19:30 W5071 Mahan
27° Fair           به موقع شانگهاي 19:45 19:45 W5077 Mahan
26° Light Rain        به موقع گوانگ ژو 19:55 19:55 W5081 Mahan
23° Cloudy          به موقع پکن 20:00 20:00 W5079 Mahan
38° Sunny          به موقع دوبي 20:15 20:15 EK980 Emirates
N/AN/A به موقع سوچي 20:45 20:45 W51118 Mahan
N/AN/A به موقع مدينه 21:45 21:45 W55066 Mahan
29° Light Rain with Thunder به موقع کوالالامپور 21:55 21:55 IR814 Iranair
32° Sunny          به موقع اسپارتا 22:00 22:00 QB2245 Qeshm
25° Light Rain        لغو شد بانکوک 22:10 22:10 W5051 Mahan
38° Sunny          به موقع دوبي 22:20 22:20 EK978 Emirates
38° Widespread Dust     تاخير دارد بغداد 00:25 22:25 IR3405 Iranair
41° Widespread Dust     به موقع نجف 22:30 22:30 IR3409 Iranair
41° Widespread Dust     به موقع نجف 23:20 23:20 IR3403 Iranair
N/AN/A به موقع بحرين 23:30 23:30 GF335 Gulf
33° Fair           به موقع استانبول 23:40 23:40 EP510 Iran