(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
28° Fair           پرواز کرد استانبول 00:08 23:40 EP510 Iran
28° Fair           پذيرش درب خروج به موقع استانبول 00:50 00:50 QB2215 Qeshm
28° Fair           پذيرش درب خروج به موقع استانبول 01:15 01:15 ZV4159 Zagros
N/AN/A پذيرش مسافر به موقع آدانا 02:00 02:00 KK515 Atlas
29° Clear          پذيرش مسافر به موقع باکو 02:35 02:35 J2006 Azerbaijan
17° Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع فرانکفورت 02:55 02:55 LH601 Lufthansa
28° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 03:20 03:20 TK875 TurkishAir
34° Fair           لغو شد دمشق 03:45 03:45 RB374 Syrian
29° Partly Cloudy      به موقع وين 03:55 03:55 OS872 Austrian
28° Fair           به موقع استانبول 04:25 04:25 PC513 Pegasus
19° Fair           به موقع مسکو 04:30 04:30 SU513 Aeroflot
22° Fair           به موقع مينسک 04:40 04:40 B2788 Belavia
38° Fair           به موقع دوبي 04:55 04:55 EK976 Emirates
28° Fair           به موقع استانبول 05:00 05:00 KK6571 Atlas
28° Fair           به موقع استانبول 05:00 05:00 XC1908 Corendon
29° Partly Cloudy      به موقع ازمير 05:10 05:10 TK3025 TurkishAir
28° Fair           به موقع استانبول 05:15 05:15 TK873 TurkishAir
22° Fair           به موقع کيف 05:25 05:25 PS752 Ukraine
37° Fair           به موقع ابوظبي 05:30 05:30 EY344 Etihad
35° Fair           به موقع دوحه 05:35 05:35 QR485 Qatar
32° Fair           به موقع مسقط 06:00 06:00 WY432 Oman
28° Fair           به موقع استانبول 06:35 06:35 TK899 TurkishAir
28° Fair           به موقع استانبول 06:45 06:45 IR719 Iranair
28° Fair           به موقع استانبول 06:50 06:50 W5112 Mahan
N/AN/A به موقع مونيخ 07:00 07:00 W5102 Mahan
29° Partly Cloudy      به موقع بيروت 07:00 07:00 IR661 Iranair
17° Mostly Cloudy      به موقع فرانکفورت 07:20 07:20 IR721 Iranair
17° Partly Cloudy      به موقع دوسلدورف 07:20 07:20 W5100 Mahan
28° Partly Cloudy      به موقع ميلان 07:25 07:25 W5110 Mahan
16° Fair           به موقع استکهلم 07:30 07:30 IR713 Iranair
38° Fair           به موقع دوبي 08:00 08:00 IR659 Iranair
38° Fair           به موقع دوبي 08:00 08:00 W5061 Mahan
42° Clear          به موقع نجف 08:15 08:15 W51174 Mahan
28° Fair           به موقع استانبول 08:15 08:15 TK879 TurkishAir
30° Partly Cloudy/Windy   لغو شد ايروان 08:15 08:15 EP550 Iran