(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
35° Sunny          پرواز کرد ايروان 14:12 14:00 W51150 Mahan
39° Sunny          در حال مسافرگيری به موقع نجف 15:00 15:00 ZV4151 Zagros
37° Fair           پذيرش مسافر به موقع شارجه 15:30 15:30 G9202 Air
40° Sunny/Windy       پذيرش مسافر به موقع بغداد 16:00 16:00 IA112 IraqiAirways
35° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوبي 16:30 16:30 W5067 Mahan
28° Fair           پذيرش مسافر به موقع دمشق 17:15 17:15 W5142 Mahan
35° Fair           لغو شد دوبي 18:15 18:15 W5065 Mahan
23° Partly Cloudy      به موقع استانبول 18:20 18:20 W5114 Mahan
39° Sunny          به موقع نجف 18:30 18:30 IR3411 Iranair
23° Partly Cloudy      به موقع استانبول 19:20 19:20 HH6371 Taban
29° Haze           به موقع دهلي 19:30 19:30 W5071 Mahan
28° Partly Cloudy      به موقع شانگهاي 19:45 19:45 W5077 Mahan
34° Mostly Cloudy      به موقع گوانگ ژو 19:55 19:55 W5081 Mahan
27° Sunny          به موقع پکن 20:00 20:00 W5079 Mahan
35° Fair           به موقع دوبي 20:15 20:15 EK980 Emirates
32° Thunder         به موقع کوالالامپور 21:55 21:55 IR814 Iranair
21° Partly Cloudy      به موقع اسپارتا 22:00 22:00 QB2245 Qeshm
32° Mostly Cloudy      لغو شد بانکوک 22:10 22:10 W5051 Mahan
35° Fair           به موقع دوبي 22:20 22:20 EK978 Emirates
40° Sunny/Windy       به موقع بغداد 22:50 22:50 IR3415 Iranair
N/AN/A به موقع بحرين 23:30 23:30 GF335 Gulf
23° Partly Cloudy      به موقع استانبول 23:40 23:40 EP510 Iran