(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
در حال مسافرگيری تاخير دارد نجف 19:30 13:30 QB2233 QeshmAir
آماده پرواز به موقع ايروان 19:40 19:40 ZV3055 Zagros
در حال مسافرگيری به موقع نجف 20:00 20:00 IR3405 Iranair
در حال مسافرگيری به موقع نجف 20:15 20:15 QB2283 QeshmAir
در حال مسافرگيری به موقع پکن 20:15 20:15 W5079 Mahan
پرواز کرد باکو 20:25 20:15 W51130 Mahan
در حال مسافرگيری به موقع دمشق 20:15 20:15 W5142 Mahan
در حال مسافرگيری به موقع شانگهاي 20:30 20:30 W5077 Mahan
پذيرش درب خروج به موقع تفليس 20:30 20:30 A92718 Georgian
در حال مسافرگيری به موقع کويت 20:45 20:45 KU514 Kuwait
پذيرش درب خروج به موقع استانبول 20:45 20:45 Y97163 Kish
در حال مسافرگيری به موقع دهلي 20:50 20:50 W5071 Mahan
پذيرش درب خروج به موقع گوانگ ژو 21:00 21:00 W5081 Mahan
در حال مسافرگيری به موقع دوبي 21:00 21:00 EK980 Emirates
پذيرش درب خروج تاخير دارد نجف 22:30 21:30 IR3479 Iranair
لغو شد دمشق 21:40 21:40 IR697 Iranair
لغو شد کوالالامپور 21:55 21:55 IR814 Iranair
پذيرش درب خروج به موقع تفليس 22:00 22:00 EP6584 Iran
پذيرش مسافر به موقع بانکوک 22:00 22:00 TG528 Thai
پذيرش مسافر به موقع بانکوک 22:10 22:10 W5051 Mahan
پذيرش مسافر به موقع کوالالامپور 22:30 22:30 W5083 Mahan
پذيرش مسافر به موقع ايروان 23:00 23:00 RM726 Armenia
پذيرش مسافر به موقع 23:00 23:00 I35412 ATA
پذيرش مسافر به موقع استانبول 23:30 23:30 JI4805 Meraj