(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
26° Partly Cloudy      پرواز کرد بغداد 14:36 14:00 IA148 IraqiAirways
25° Partly Cloudy      در حال مسافرگيری به موقع نجف 14:30 14:30 IR3415 Iranair
26° Partly Cloudy      پذيرش درب خروج به موقع بغداد 14:30 14:30 IV7906 Caspian
25° Partly Cloudy      پذيرش درب خروج به موقع نجف 15:00 15:00 W51174 Mahan
11° Light Rain Shower    پذيرش مسافر به موقع استانبول 15:55 15:55 TK871 TurkishAir
25° Partly Cloudy      در حال مسافرگيری به موقع نجف 16:00 16:00 IA112A IraqiAirways
25° Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع نجف 16:00 16:00 QB2217 Qeshm
25° Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع نجف 16:15 16:15 IR3419 Iranair
24° Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع بيروت 16:30 16:30 W51152 Mahan
31° Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع مسقط 16:55 16:55 WY434 Oman
29° Haze           پذيرش مسافر به موقع دهلي 17:00 17:00 W5071 Mahan
35° Partly Cloudy      تاخير دارد دوبي 20:30 18:10 W5065 Mahan
35° Partly Cloudy      به موقع دوبي 18:45 18:45 IR655 Iranair
35° Partly Cloudy      به موقع دوبي 18:55 18:55 EK980 Emirates
11° Light Rain Shower    به موقع استانبول 18:55 18:55 W5114 Mahan
25° Partly Cloudy      به موقع نجف 19:30 19:30 IA114 IraqiAirways
25° Partly Cloudy      به موقع نجف 19:30 19:30 IV7912 Caspian
20° Rain           به موقع شانگهاي 20:40 20:40 W5077 Mahan
30° Thunder in the Vicinity به موقع بانکوک 21:10 21:10 W5051 Mahan
35° Partly Cloudy      به موقع دوبي 21:20 21:20 EK978 Emirates
28° Mostly Cloudy      به موقع کوالالامپور 22:20 22:20 IR814 Iranair
11° Light Rain Shower    به موقع استانبول 22:45 22:45 JI4805 Meraj
11° Light Rain Shower    به موقع استانبول 22:50 22:50 HH6373 Taban
N/AN/A لغو شد بحرين 22:55 22:55 GF335 Gulf
11° Light Rain Shower    به موقع استانبول 23:00 23:00 EP510 Iran
11° Light Rain Shower    به موقع استانبول 23:50 23:50 QB2215 Qeshm