(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
24° Fair           آماده پرواز تاخير دارد استانبول 01:45 23:10 EP510 Iran
19° Clear          آماده پرواز تاخير دارد اسپارتا 00:45 23:59 ZV4175 Zagros
19° Clear          پذيرش درب خروج به موقع اسپارتا 00:30 00:30 RV7944 Caspian
24° Fair           پرواز کرد استانبول 02:05 01:20 QB2215 Qeshm
26° Clear          پرواز کرد ازمير 02:01 01:30 QB2251 Qeshm
N/AN/A در حال مسافرگيری به موقع آدانا 02:00 02:00 PC6267 Pegasus
N/AN/A در حال مسافرگيری به موقع آدانا 02:00 02:00 XD931 Freebird
26° Clear          در حال مسافرگيری به موقع ازمير 02:00 02:00 ZV4171 Zagros
28° Clear          در حال مسافرگيری به موقع باکو 02:25 02:25 J2006 Azerbaijan
N/AN/A پذيرش درب خروج به موقع آدانا 02:30 02:30 KK445 Atlas
N/AN/A پذيرش درب خروج تاخير دارد آدانا 04:00 02:30 XD945 Freebird
N/AN/A پذيرش درب خروج به موقع آدانا 02:55 02:55 XD897 Freebird
19° Cloudy          پذيرش درب خروج به موقع فرانکفورت 03:05 03:05 LH601 Lufthansa
N/AN/A پذيرش مسافر تاخير دارد آدانا 06:10 03:20 KK433 Atlas
N/AN/A پذيرش مسافر به موقع آدانا 03:30 03:30 PC6531 Pegasus
N/AN/A پذيرش مسافر به موقع آدانا 03:30 03:30 PC6543 Pegasus
24° Fair           پذيرش مسافر تاخير دارد استانبول 04:05 03:35 TK875 TurkishAir
19° Fair           پذيرش مسافر تاخير دارد کيف 04:00 04:00 UF208 UM
24° Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع وين 04:00 04:00 OS872 Austrian
24° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 04:25 04:25 PC513 Pegasus
26° Clear          پذيرش مسافر به موقع ازمير 04:40 04:40 KK581 Atlas
24° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 05:00 05:00 KK6571 Atlas
N/AN/A پذيرش مسافر تاخير دارد آدانا 05:00 05:00 PC6555 Pegasus
N/AN/A پذيرش مسافر به موقع آدانا 05:00 05:00 KK417 Atlas
34° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوبي 05:05 05:05 EK976 Emirates
26° Clear          به موقع ازمير 05:10 05:10 TK3131 TurkishAir
24° Fair           به موقع استانبول 05:20 05:20 TK873 TurkishAir
20° Fair           به موقع تاشکند 05:30 05:30 IR806 Iranair
33° Fair           به موقع ابوظبي 05:35 05:35 EY344 Etihad
34° Fair           به موقع دوحه 05:35 05:35 QR485 Qatar
17° Fair           به موقع مسکو 05:40 05:40 SU513 Aeroflot
19° Fair           به موقع کيف 05:50 05:50 PS752 Ukraine
N/AN/A به موقع آدانا 06:00 06:00 KK425 Atlas
19° Fair           تاخير دارد پاريس 08:00 07:00 IR733 Iranair
24° Fair           به موقع استانبول 07:00 07:00 W5112 Mahan
26° Clear          به موقع تفليس 07:10 07:10 I35453 ATA
24° Fair           به موقع استانبول 07:20 07:20 TK899 TurkishAir
18° Fair           به موقع دوسلدورف 07:20 07:20 W5100 Mahan
24° Fair           به موقع استانبول 07:45 07:45 IR719 Iranair
16° Light Rain        به موقع کلن 08:00 08:00 IR729 Iranair
28° Haze           تاخير دارد بمبئي 09:00 08:00 IR810 Iranair
34° Fair           به موقع دوبي 08:00 08:00 W5061 Mahan
24° Fair           به موقع استانبول 08:20 08:20 TK879 TurkishAir
27° Clear          به موقع ايروان 09:00 09:00 W51150 Mahan
26° Partly Cloudy      لغو شد بيروت 09:00 09:00 W51152 Mahan
30° Fair           به موقع اربيل 09:00 09:00 W51170 Mahan
39° Clear          لغو شد نجف 09:00 09:00 W51174 Mahan
20° Partly Cloudy      تاخير دارد ميلان 13:00 09:00 IR751 Iranair
23° Clear          به موقع آنکارا 09:00 09:00 HH6311 Taban
N/AN/A به موقع سنت پترزبورگ 09:00 09:00 HH6335 Taban
17° Fair           لغو شد مسکو 09:00 09:00 HH6337 Taban
35° Fair           لغو شد بغداد 09:30 09:30 QB2233 Qeshm
26° Clear          به موقع ازمير 09:30 09:30 QB2225 Qeshm
23° Clear          تاخير دارد آنکارا 17:00 10:00 HH6319 Taban
34° Fair           لغو شد دوبي 10:30 10:30 QB2202 Qeshm
26° Clear          به موقع ازمير 11:00 11:00 QB2227 Qeshm
34° Fair           به موقع دوبي 11:40 11:40 EK972 Emirates
34° Fair           به موقع دوحه 11:55 11:55 QR489 Qatar
24° Fair           به موقع استانبول 13:00 13:00 QB2269 Qeshm