(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
پرواز کرد باکو 02:46 02:35 J28006 Azerbaijan
در حال مسافرگيری به موقع استانبول 03:00 03:00 TK875 TurkishAir
لغو شد آمستردام 03:05 03:05 KL434 KLM
در حال مسافرگيری به موقع فرانکفورت 03:10 03:10 LH601 Lufthansa
در حال مسافرگيری به موقع کويت 03:30 03:30 KU514 Kuwait
پذيرش درب خروج به موقع رم 03:45 03:45 AZ757 Alitalia
پذيرش درب خروج به موقع وين 03:55 03:55 OS872 Austrian
پذيرش مسافر به موقع استانبول 04:20 04:20 TK899 TurkishAir
پذيرش مسافر به موقع استانبول 04:25 04:25 PC513 Pegasus
پذيرش مسافر به موقع مينسک 04:40 04:40 B2788 Belavia
پذيرش مسافر به موقع دوبي 04:55 04:55 EK976 Emirates
پذيرش مسافر به موقع ابوظبي 05:00 05:00 EY344 Etihad
پذيرش مسافر به موقع استانبول 05:00 05:00 KK6571 Atlas
پذيرش مسافر به موقع مسقط 05:00 05:00 WY432 Oman
پذيرش مسافر به موقع استانبول 05:10 05:10 TK873 TurkishAir
پذيرش مسافر به موقع دوحه 05:35 05:35 QR491 Qatar
به موقع استانبول 06:50 06:50 W5112 Mahan
به موقع ميلان 07:10 07:10 W5110 Mahan
به موقع وين 07:20 07:20 IR717 Iranair
به موقع فرانکفورت 07:20 07:20 IR721 Iranair
به موقع مزار شريف 07:30 07:30 EP566 Iran
به موقع استکهلم 07:30 07:30 IR713 Iranair
به موقع استانبول 07:30 07:30 TK879 TurkishAir
به موقع نجف 07:30 07:30 QB2217 Qeshm
به موقع کابل 07:45 07:45 W51101 Mahan
به موقع دوبي 08:00 08:00 W5061 Mahan
به موقع دوبي 08:00 08:00 IR659 Iranair
به موقع نجف 08:30 08:30 QB2219 Qeshm
لغو شد تفليس 09:00 09:00 W51116 Mahan
به موقع نجف 09:00 09:00 IV7912 Caspian
به موقع پاريس 09:15 09:15 AF755 Air
به موقع نجف 09:45 09:45 IR3415 Iranair
به موقع نجف 10:00 10:00 IR3417 Iranair
به موقع نجف 10:00 10:00 IR3407 Iranair
به موقع دوبي 10:30 10:30 QB2202 Qeshm
به موقع دوبي 11:00 11:00 W5063 Mahan
به موقع دوبي 11:40 11:40 EK972 Emirates
به موقع بغداد 12:00 12:00 HH6349 Taban
به موقع دوحه 12:35 12:35 QR483 Qatar
لغو شد استانبول 14:30 14:30 QB2215 Qeshm
به موقع نجف 15:00 15:00 IR3409 Iranair