(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
24° Haze           پرواز کرد دهلي 21:25 20:50 W5071 Mahan
12° Fog           در حال مسافرگيری به موقع شانگهاي 21:00 21:00 W5077 Mahan
-3° Mist           پذيرش مسافر تاخير دارد ارومچي 02:00 23:30 CZ6026 China
24° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوحه 23:35 23:35 QR499 Qatar
N/AN/A پذيرش مسافر به موقع دنيزلي 00:30 00:30 I36612 ATA