(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
16° Mostly Cloudy      تاخير دارد ايروان 15:30 14:00 W51150 Mahan
N/AN/A پرواز کرد مدينه 14:53 14:30 SV2805 SaudiArab
33° Fair           آماده پرواز به موقع دوبي 14:35 14:35 FZ8250 Fly
19° Cloudy          پرواز کرد نجف 15:02 15:00 IA114 IraqiAirways
33° Fair           پذيرش درب خروج به موقع شارجه 15:40 15:40 G9202 Air
16° Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع رم 16:15 16:15 IR739 Iranair
N/AN/A پذيرش مسافر به موقع گوا 16:45 16:45 W5093 Mahan
15° Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع استانبول 15:40 16:55 TK871 TurkishAir
33° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوبي 17:00 17:00 W5067 Mahan
N/AN/A پذيرش مسافر به موقع آدانا 17:30 17:30 KK503 Atlas
13° Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع اسپارتا 17:30 17:30 W51106 Mahan
19° Cloudy          پذيرش مسافر به موقع نجف 17:30 17:30 IA116 IraqiAirways
11° Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع آنکارا 18:00 18:00 IR715 Iranair
33° Fair           به موقع دوبي 18:15 18:15 W5065 Mahan
15° Partly Cloudy      به موقع استانبول 18:20 18:20 W5114 Mahan
19° Cloudy          به موقع نجف 18:30 18:30 HH6357 Taban
15° Partly Cloudy      به موقع استانبول 19:05 19:05 HH6371 Taban
12° Light Rain        به موقع پکن 19:25 19:25 IR800 Iranair
17° Partly Cloudy      به موقع ازمير 19:30 19:30 TK7647 TurkishAir
15° Partly Cloudy      به موقع استانبول 20:05 20:05 JI4805 Meraj
33° Fair           به موقع دوبي 20:10 20:10 FZ8244 Fly
33° Fair           به موقع دوبي 20:15 20:15 EK980 Emirates
Light Rain        لغو شد دوشنبه 21:30 21:30 7J106 Tajikair
19° Cloudy          به موقع نجف 21:30 21:30 W51166 Mahan
21° Fair           به موقع شانگهاي 22:00 22:00 W5077 Mahan
30° Mostly Cloudy      به موقع کوالالامپور 22:10 22:10 EP570 Iran
33° Fair           به موقع دوبي 22:20 22:20 EK978 Emirates
30° Mostly Cloudy      به موقع کوالالامپور 22:30 22:30 W5083 Mahan
15° Partly Cloudy      به موقع استانبول 23:00 23:00 EP510 Iran
33° Mostly Cloudy      به موقع بانکوک 23:05 23:05 W5051 Mahan
32° Fair           به موقع دوحه 23:20 23:20 QR487 Qatar
-4° Light Snow        به موقع ارومچي 23:30 23:30 CZ6026 China
13° Partly Cloudy      به موقع اسپارتا 23:40 23:40 EP516 Iran
13° Partly Cloudy      به موقع اسپارتا 23:59 23:59 B99742 IranAirtours