(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
15° Mostly Cloudy      فردا انجام ميشود تاخير دارد فرانکفورت 03:10 03:05 LH601 Lufthansa
N/AN/A آماده پرواز به موقع آدانا 05:00 05:00 PC6555 Pegasus
27° Clear          آماده پرواز به موقع ازمير 05:10 05:10 TK3131 TurkishAir
25° Fair           پرواز کرد استانبول 05:43 05:20 TK873 TurkishAir
17° Fair           پرواز کرد تاشکند 05:51 05:30 IR806 Iranair
30° Fair           پذيرش درب خروج به موقع ابوظبي 05:35 05:35 EY344 Etihad
34° Clear          آماده پرواز به موقع دوحه 05:35 05:35 QR485 Qatar
18° Fair           پرواز کرد مسکو 05:49 05:40 SU513 Aeroflot
17° Fair           در حال مسافرگيری به موقع کيف 05:50 05:50 PS752 Ukraine
N/AN/A پذيرش مسافر به موقع آدانا 07:00 07:00 KK425 Atlas
12° Fair           پذيرش مسافر به موقع پاريس 07:00 07:00 IR733 Iranair
25° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 07:00 07:00 W5112 Mahan
21° Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع تفليس 07:10 07:10 I35453 ATA
17° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوسلدورف 07:20 07:20 W5100 Mahan
25° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 07:20 07:20 TK899 TurkishAir
25° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 07:45 07:45 IR719 Iranair
17° Fair           پذيرش مسافر به موقع کلن 08:00 08:00 IR729 Iranair
27° Drizzle         پذيرش مسافر به موقع بمبئي 08:00 08:00 IR810 Iranair
34° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوبي 08:00 08:00 W5061 Mahan
25° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 08:20 08:20 TK879 TurkishAir
23° Partly Cloudy      به موقع ايروان 09:00 09:00 W51150 Mahan
26° Mostly Cloudy      به موقع بيروت 09:00 09:00 W51152 Mahan
28° Fair           به موقع اربيل 09:00 09:00 W51170 Mahan
34° Clear          لغو شد نجف 09:00 09:00 W51174 Mahan
22° Fair           به موقع ميلان 09:00 09:00 IR751 Iranair
21° Clear          به موقع آنکارا 09:00 09:00 HH6311 Taban
N/AN/A لغو شد سن پيترزبورگ 09:00 09:00 HH6335 Taban
18° Fair           به موقع مسکو 09:00 09:00 HH6337 Taban
27° Clear          به موقع ازمير 09:30 09:30 QB2225 Qeshm
33° Fair           لغو شد بغداد 09:30 09:30 QB2233 Qeshm
27° Clear          لغو شد ازمير 09:55 09:55 IR3481 Iranair
34° Fair           به موقع دوبي 10:40 10:40 RV7930 Caspian
34° Clear          به موقع نجف 11:00 11:00 ZV4151 Zagros
27° Clear          به موقع ازمير 11:00 11:00 QB2227 Qeshm
34° Fair           به موقع دوبي 11:40 11:40 EK972 Emirates
34° Clear          به موقع دوحه 11:55 11:55 QR489 Qatar
25° Fair           به موقع استانبول 13:00 13:00 QB2269 Qeshm
33° Fair           به موقع بغداد 13:00 13:00 IR3415 Iranair
34° Fair           به موقع دوبي 13:25 13:25 W5063 Mahan
34° Clear          به موقع نجف 14:00 14:00 IR3421 Iranair
25° Fair           به موقع استانبول 15:55 15:55 TK871 TurkishAir
21° Clear          به موقع آنکارا 16:00 16:00 W5118 Mahan
34° Clear          به موقع نجف 16:45 16:45 RV7912 Caspian
34° Clear          لغو شد نجف 16:45 16:45 IR3417 Iranair
33° Fair           به موقع بغداد 17:00 17:00 IA198 IraqiAirways
19° Clear          به موقع اسپارتا 17:00 17:00 HH6319 Taban
34° Clear          به موقع نجف 18:00 18:00 I35481 ATA
34° Fair           به موقع دوبي 18:15 18:15 W5065 Mahan
25° Fair           به موقع استانبول 18:15 18:15 W5114 Mahan
29° Haze           به موقع دهلي 18:20 18:20 W5071 Mahan
N/AN/A به موقع لارناکا 18:30 18:30 QB2249 Qeshm
34° Fair           به موقع دوبي 19:00 19:00 IR655 Iranair
25° Fair           لغو شد استانبول 19:30 19:30 QB2209 Qeshm
25° Fair           به موقع استانبول 19:30 19:30 HH6371 Taban
34° Clear          به موقع نجف 19:45 19:45 IA114 IraqiAirways
19° Clear          به موقع اسپارتا 20:00 20:00 IR3487 Iranair
29° Clear          به موقع مسقط 20:55 20:55 WY434 Oman
26° Rain Shower       به موقع شانگهاي 21:15 21:15 W5077 Mahan
28° Mostly Cloudy      به موقع بانکوک 21:30 21:30 W5051 Mahan
28° Mostly Cloudy      به موقع کوالالامپور 22:30 22:30 W5083 Mahan
34° Fair           به موقع دوبي 22:45 22:45 EK978 Emirates
25° Fair           به موقع استانبول 22:50 22:50 EP510 Iran
N/AN/A به موقع پوکت 23:00 23:00 HH6339 Taban
19° Clear          به موقع اسپارتا 23:00 23:00 QB2219 Qeshm
23° Clear          به موقع باکو 23:25 23:25 J2018 Azerbaijan
N/AN/A به موقع بحرين 23:25 23:25 GF335 Gulf
28° Mostly Cloudy      به موقع کوالالامپور 23:30 23:30 IR814 Iranair