(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
18° Fair           پرواز کرد دوحه 04:44 04:20 QR485 Qatar
N/AN/A پرواز کرد بحرين 04:41 04:30 GF0337 Gulf
Partly Cloudy      آماده پرواز به موقع استانبول 04:55 04:55 PC513 Pegasus
Partly Cloudy      پرواز کرد استانبول 04:57 05:00 KK6571 Atlas
Partly Cloudy      در حال مسافرگيری به موقع استانبول 05:10 05:10 TK873 TurkishAir
23° Fair           در حال مسافرگيری به موقع مسقط 05:10 05:10 WY432 Oman
N/AN/A پذيرش درب خروج به موقع جده 05:40 05:40 IR1544 Iranair
Partly Cloudy      پذيرش درب خروج به موقع استانبول 06:00 06:00 XC1908 Corendon
Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع استانبول 06:20 06:20 TK899 TurkishAir
15° Partly Cloudy      لغو شد بيروت 06:40 06:40 IR661 Iranair
Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع استانبول 06:50 06:50 W5112 Mahan
19° Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع دوبي 07:00 07:00 IR659 Iranair
19° Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع دوبي 07:30 07:30 W5061 Mahan
Partly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع استانبول 08:10 08:10 TK879 TurkishAir
-1° Mist           پذيرش مسافر به موقع فرانکفورت 08:10 08:10 IR721 Iranair
Unknown         به موقع استکهلم 08:15 08:15 IR713 Iranair
N/AN/A به موقع جده 08:15 08:15 W55080 Mahan
10° Fair           به موقع کويت 08:30 08:30 W51186 Mahan
Fair           به موقع بغداد 09:00 09:00 QB2233 Qeshm
Mostly Cloudy      به موقع وين 09:00 09:00 IR717 Iranair
Fair           تاخير دارد بغداد 09:30 09:00 IR3417 Iranair
19° Mostly Cloudy      لغو شد دوبي 09:00 09:00 EP520 Iran
19° Mostly Cloudy      به موقع دوبي 09:30 09:30 QB2202 Qeshm
10° Clear          به موقع نجف 10:00 10:00 QB2241 Qeshm
10° Clear          به موقع نجف 10:00 10:00 IR3415 Iranair
19° Mostly Cloudy      به موقع دوبي 10:50 10:50 EK972 Emirates
18° Fair           به موقع دوحه 10:55 10:55 QR489 Qatar
Light Rain        به موقع کابل 11:00 11:00 W51101 Mahan
19° Mostly Cloudy      به موقع دوبي 11:30 11:30 W5063 Mahan
Fair           به موقع بغداد 12:00 12:00 HH6349 Taban
Partly Cloudy      به موقع باکو 12:30 12:30 J2106 Azerbaijan
10° Clear          به موقع نجف 13:00 13:00 ZV4151 Zagros
N/AN/A به موقع مدينه 13:30 13:30 SV2805 SaudiArab
N/AN/A به موقع مزار شريف 13:30 13:30 EP566 Iran
-4° Clear          لغو شد ايروان 14:00 14:00 EP550 Iran
18° Partly Cloudy      به موقع شارجه 14:40 14:40 G9202 Air
Fair           به موقع بغداد 15:00 15:00 IA112 IraqiAirways