(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
23° Fair           پرواز کرد دوبي 09:47 09:30 QB2202 Qeshm
12° Partly Cloudy      پرواز کرد نجف 09:55 09:30 QB2241 Qeshm
12° Partly Cloudy      در حال مسافرگيری به موقع نجف 10:00 10:00 IR3415 Iranair
N/AN/A پذيرش درب خروج به موقع مزار شريف 10:00 10:00 EP566 Iran
23° Fair           پذيرش درب خروج به موقع دوبي 10:50 10:50 EK972 Emirates
21° Partly Cloudy      پذيرش درب خروج به موقع دوحه 10:55 10:55 QR489 Qatar
23° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوبي 11:30 11:30 W5063 Mahan
Mostly Cloudy      پذيرش مسافر به موقع باکو 12:30 12:30 J2106 Azerbaijan
12° Partly Cloudy      به موقع نجف 13:00 13:00 ZV4151 Zagros
12° Partly Cloudy      به موقع نجف 13:30 13:30 QB2217 Qeshm
23° Fair           به موقع دوبي 14:00 14:00 EP520 Iran
-2° Clear          تاخير دارد ايروان 17:00 14:00 EP550 Iran
12° Partly Cloudy      به موقع نجف 14:30 14:30 IV7912 Caspian
23° Fair           به موقع شارجه 14:40 14:40 G9202 Air
13° Mostly Cloudy      به موقع بغداد 15:00 15:00 IA112 IraqiAirways
Fog           به موقع استانبول 15:55 15:55 TK871 TurkishAir
Haze           به موقع کابل 16:00 16:00 EP560 Iran
12° Partly Cloudy      به موقع نجف 17:00 17:00 HH6357 Taban
23° Fair           به موقع دوبي 18:10 18:10 W5065 Mahan
23° Fair           به موقع دوبي 19:05 19:05 EK980 Emirates
Fair           به موقع شانگهاي 20:40 20:40 W5077 Mahan
28° Fair           به موقع بانکوک 21:10 21:10 W5051 Mahan
23° Fair           به موقع دوبي 21:20 21:20 EK978 Emirates
-11°Mist           به موقع ارومچي 22:30 22:30 CZ6026 China
Fog           به موقع استانبول 22:45 22:45 JI4805 Meraj
Fog           به موقع استانبول 23:00 23:00 EP510 Iran
Fog           به موقع استانبول 23:50 23:50 QB2215 Qeshm