(پروازهای خروجی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
22° Fair           در حال مسافرگيری تاخير دارد پکن 21:00 20:00 W5079 Mahan
27° Light Rain with Thunder پذيرش درب خروج به موقع بانکوک 22:10 22:10 W5051 Mahan
27° Fair           پذيرش درب خروج به موقع دوبي 22:20 22:20 EK978 Emirates
27° Light Rain with Thunder پذيرش درب خروج به موقع کوالالامپور 22:30 22:30 W5083 Mahan
28° Fair           پذيرش مسافر به موقع دوحه 23:20 23:20 QR487 Qatar
15° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 23:40 23:40 EP510 Iran
15° Fair           پذيرش مسافر به موقع استانبول 23:45 23:45 JI4805 Meraj
15° Fair           به موقع استانبول 00:50 00:50 QB2215 Qeshm
16° Cloudy          به موقع باکو 02:25 02:25 J2006 Azerbaijan
15° Fair           به موقع استانبول 02:30 02:30 HH6373 Taban
19° Mostly Cloudy      به موقع فرانکفورت 02:55 02:55 LH601 Lufthansa
15° Fair           به موقع استانبول 03:30 03:30 TK875 TurkishAir
23° Partly Cloudy      به موقع وين 03:55 03:55 OS872 Austrian
15° Fair           به موقع استانبول 04:25 04:25 PC513 Pegasus
13° Light Rain with Thunder به موقع مسکو 04:30 04:30 SU513 Aeroflot