(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
بازرسی گذرنامه فرود آمد دمشق 03:25 00:40 IR696 Iranair
بازرسی گذرنامه فرود آمد بغداد 03:12 02:15 IR3480 Iranair
تاخير دارد دمشق 04:40 02:15 W5143 Mahan
فرود آمد مسکو 02:25 02:20 SU512 Aeroflot
فرود آمد لندن 02:22 02:30 IR710 Iranair
فرود آمد بانکوک 02:20 02:40 W5050 Mahan
لغو شد وين 03:00 03:00 OS871 Austrian
تاخير دارد استانبول 04:05 03:00 HH6372 Taban
به زمين نشست فرود آمد استانبول 03:33 03:05 PC512 Pegasus
به زمين نشست فرود آمد استانبول 03:39 03:20 KK6570 Atlas
بازرسی گذرنامه فرود آمد دوبي 03:17 03:30 EK975 Emirates
به زمين نشست فرود آمد مينسک 03:47 03:40 B2787 Belavia
به زمين نشست فرود آمد مسقط 03:31 03:45 WY431 Oman
به زمين نشست فرود آمد ابوظبي 03:36 04:00 EY343 Etihad
به موقع استانبول 04:10 04:10 TK872 TurkishAir
به موقع دوحه 04:25 04:25 QR490 Qatar
به موقع استانبول 04:55 04:55 QB2214 Qeshm
به موقع دهلي 04:55 04:55 W5070 Mahan
به موقع شانگهاي 05:15 05:15 W5076 Mahan
به موقع پکن 05:45 05:45 W5088 Mahan
به موقع استانبول 06:00 06:00 TK878 TurkishAir
به موقع استانبول 06:40 06:40 EP511 Iran
به موقع استانبول 06:50 06:50 JI4804 Meraj
لغو شد استانبول 07:10 07:10 I35404 ATA
به موقع دوبي 10:25 10:25 EK971 Emirates
به موقع نجف 12:00 12:00 W51175 Mahan
به موقع اربيل 12:30 12:30 W51171 Mahan
به موقع بغداد 13:00 13:00 IF761 Fly
به موقع بيروت 13:30 13:30 IR660 Iranair
به موقع بغداد 13:30 13:30 HH6350 Taban
به موقع نجف 13:55 13:55 IR3430 Iranair
به موقع نجف 14:00 14:00 IA113 IraqiAirways
به موقع استانبول 14:05 14:05 TK870 TurkishAir
به موقع بغداد 14:30 14:30 ZV3014 Zagros
به موقع استانبول 14:30 14:30 IR718 Iranair
به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan