(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
Light Rain        بازرسی گذرنامه فرود آمد پاريس 21:21 19:30 W5107 Mahan
Partly Cloudy      فرود آمد ايروان 20:17 20:25 EP551 Iran
Cloudy          بازرسی گمرک فرود آمد استکهلم 21:04 20:35 IR712 Iranair
Mist           تاخير دارد فرانکفورت 00:15 21:25 LH600/IR1600 Lufthansa
-3° Mist           تاخير دارد ارومچي 01:00 22:00 CZ6025 China
10° Fair           به زمين نشست فرود آمد استانبول 21:46 22:00 I36620 ATA
15° Clear          تاخير دارد نجف 00:30 22:05 IR3406 Iranair
24° Fair           به موقع دوحه 22:25 22:25 QR498 Qatar
Mist           به موقع باکو 23:25 23:25 J28005 Azerbaijan
23° Sunny          به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
23° Sunny          به موقع دوبي 23:36 23:36 IR659 Iranair
23° Sunny          به موقع دوبي 23:40 23:40 EK977 Emirates
Mostly Cloudy      به موقع رم 23:40 23:40 AZ756 Alitalia
10° Fair           به موقع استانبول 23:45 23:45 TK898 TurkishAir