(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
فرود آمد دوبي 10:32 10:25 EK971 Emirates
فرود آمد باکو 10:25 10:25 J28017 Azerbaijan
تاخير دارد تفليس 11:00 11:00 HH6382 Taban
بازرسی گذرنامه فرود آمد دوحه 11:22 11:35 QR482 Qatar
به موقع نجف 12:00 12:00 W51175 Mahan
لغو شد بغداد 12:00 12:00 IF761 Fly
به موقع کويت 12:30 12:30 KU513 Kuwait
به موقع بصره 13:15 13:15 IA185 IraqiAirways
به موقع آلماتي 13:20 13:20 KC251 Air
لغو شد قونيه 13:50 13:50 TK834 TurkishAir
به موقع استانبول 14:05 14:05 TK870 TurkishAir
به موقع سليمانيه 14:10 14:10 IV7925 Caspian
به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
به موقع بغداد 15:00 15:00 IA111 IraqiAirways
به موقع آنکارا 15:00 15:00 W5119 Mahan
به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan
به موقع بغداد 15:00 15:00 ZV3014 Zagros
به موقع دوبي 15:40 15:40 QB2203 Qeshm
به موقع بغداد 16:00 16:00 IR3412 Iranair
به موقع دوبي 16:15 16:15 W5060 Mahan
لغو شد دوبي 16:15 16:15 W5062 Mahan
به موقع مسقط 16:25 16:25 WY433 Oman
لغو شد آستراخان 16:30 16:30 HH6370 Taban
به موقع وين 16:35 16:35 OS873/IR873 Austrian
به موقع بمبئي 16:50 16:50 IR811 Iranair
به موقع نجف 17:30 17:30 IR3404 Iranair
به موقع مسکو 17:45 17:45 W5085 Mahan
به موقع مونيخ 17:45 17:45 W5103 Mahan
به موقع نجف 18:00 18:00 IR3402 Iranair
به موقع ابوظبي 18:05 18:05 EY349 Etihad
به موقع دوبي 18:10 18:10 EK979 Emirates
به موقع نجف 18:20 18:20 QB2218 Qeshm
لغو شد استانبول 18:25 18:25 I35406 ATA
به موقع ايروان 18:30 18:30 W51151 Mahan
به موقع ميلان 18:50 18:50 IR750 Iranair
به موقع کابل 19:30 19:30 W51102 Mahan
به موقع نجف 20:00 20:00 QB2216 Qeshm
لغو شد کلن 20:20 20:20 IR728 Iranair
لغو شد مسکو 20:30 20:30 JI4828 Meraj
به موقع نجف 20:30 20:30 QB2252 Qeshm
به موقع پاريس 20:40 20:40 IR732 Iranair
لغو شد استانبول 20:45 20:45 W5117 Mahan
به موقع دوبي 20:55 20:55 EK977 Emirates
لغو شد بغداد 21:00 21:00 IR3414 Iranair
لغو شد سن پيترزبورگ 21:15 21:15 JI4830 Meraj
به موقع نجف 21:20 21:20 IR3410 Iranair
لغو شد استانبول 21:55 21:55 QB2214 Qeshm
به موقع تفليس 22:30 22:30 QB2272 Qeshm
به موقع نجف 22:30 22:30 JI4802 Meraj
به موقع نجف 22:30 22:30 IR3460 Iranair
لغو شد نجف 22:45 22:45 IV7911 Caspian
به موقع باکو 23:25 23:25 J28005 Azerbaijan
به موقع دوبي 23:25 23:25 IR658 Iranair
به موقع کوالالامپور 23:30 23:30 D7776 Air
به موقع بغداد 23:30 23:30 I35447 ATA
به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
به موقع تفليس 23:30 23:30 ZV3058 Zagros