(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
فرود آمد دمشق 20:35 16:45 6Q561 Cham
تاخير دارد نجف 22:30 18:30 I35431 ATA
تاخير دارد نجف 22:45 19:00 IR3404 Iranair
بازرسی گذرنامه فرود آمد نجف 21:16 20:00 JI4802 Meraj
فرود آمد آمستردام 20:07 20:35 IR724 Iranair
لغو شد استانبول 20:55 20:55 QB2214 Qeshm
فرود آمد هامبورگ 20:32 21:10 IR722 Iranair
بازرسی گمرک فرود آمد دوحه 20:58 21:20 QR498 Qatar
بازرسی گذرنامه فرود آمد ارومچي 21:06 21:25 CZ6025 China
به موقع دوبي 22:30 22:30 EK977 Emirates
به موقع بغداد 22:30 22:30 ZV3014 Zagros
به موقع کوالالامپور 22:40 22:40 D7776 Air
به موقع دوبي 22:50 22:50 IR658 Iranair
لغو شد نجف 23:00 23:00 QB2218 Qeshm
به موقع باکو 23:25 23:25 J28005 Azerbaijan
به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
به موقع استانبول 23:30 23:30 W5115 Mahan
به موقع آنکارا 23:45 23:45 IR714 Iranair