(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
تاخير دارد استانبول 19:30 14:30 IR718 Iranair
فرود آمد ابوظبي 17:44 18:05 EY349 Etihad
بازرسی گمرک فرود آمد ايروان 17:59 18:30 W51151 Mahan
تاخير دارد نجف 19:45 18:55 IR3406 Iranair
به موقع بغداد 19:05 19:05 IR3414 Iranair
به موقع ميلان 19:10 19:10 W5111 Mahan
به موقع دوسلدورف 19:30 19:30 W5101 Mahan
لغو شد دوشنبه 19:30 19:30 7J105 Tajikair
لغو شد استانبول 19:40 19:40 QB2208 Qeshm
تاخير دارد فرانکفورت 20:10 19:50 IR720 Iranair
به موقع بغداد 20:00 20:00 IA111A IraqiAirways
به موقع پاريس 20:10 20:10 W5107 Mahan
به موقع بانکوک 20:20 20:20 XJ450 Thai
به موقع پاريس 20:20 20:20 AF738 Air
به موقع دوبي 20:55 20:55 EK977 Emirates
به موقع استانبول 21:55 21:55 QB2214 Qeshm
به موقع ارومچي 22:00 22:00 CZ6025 China
تاخير دارد آدانا 03:15 22:00 YB9802 BoraJet
به موقع دوحه 22:25 22:25 QR498 Qatar
به موقع استانبول 22:30 22:30 JI4806 Meraj
زمان جديد به موقع استکهلم 22:10 22:45 IR712 Iranair
به موقع آدانا 23:00 23:00 XQ5688 Sun
به موقع باکو 23:25 23:25 J28005 Azerbaijan
به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
به موقع دوبي 23:30 23:30 IR658 Iranair
به موقع استانبول 23:40 23:40 TK898 TurkishAir