(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
فرود آمد نجف 18:54 18:10 IR3406 Iranair
فرود آمد ميلان 19:03 19:00 IR750 Iranair
بازرسی گذرنامه فرود آمد تفليس 20:02 19:30 A92717 Georgian
تاخير دارد بغداد 20:50 19:35 IR3412 Iranair
بازرسی گمرک فرود آمد کويت 19:34 19:45 KU513 Kuwait
فرود آمد ايروان 19:28 20:00 EP551 Iran
منتظر اعلام باشيد تاخير دارد تفليس 20:00 20:00 Y97158 Kish
تاخير دارد بانکوک 21:30 20:35 TG527 Thai
تاخير دارد پاريس 20:50 20:40 IR732 Iranair
به موقع باکو 20:50 20:50 I35416 ATA
به موقع سليمانيه 21:10 21:10 QB2258 QeshmAir
به موقع تفليس 21:20 21:20 I35449 ATA
تاخير دارد فرانکفورت 23:20 21:25 LH600/IR1600 Lufthansa
به موقع پوکت 21:30 21:30 W5056 Mahan
به موقع ايروان 22:00 22:00 RM725 Armenia
لغو شد استانبول 22:00 22:00 QB2214 QeshmAir
به موقع نجف 22:15 22:15 QB2218 QeshmAir
به موقع باکو 22:30 22:30 ZV3060 Zagros
به موقع نجف 23:15 23:15 QB2232 QeshmAir
به موقع نجف 23:15 23:15 IR3410 Iranair
به موقع باکو 23:25 23:25 J28005 Azerbaijan
به موقع آدانا 23:30 23:30 TI558 Tailwind
به موقع استانبول 23:30 23:30 TK898 TurkishAir
به موقع نجف 23:30 23:30 IV7921 Caspian
به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
به موقع آدانا 23:30 23:30 YB9822 BoraJet
به موقع آدانا 23:30 23:30 8Q3301 Onur
به موقع دوبي 23:35 23:35 IR659 Iranair
به موقع رم 23:40 23:40 AZ756 Alitalia
تاخير دارد کوالالامپور 00:30 23:40 D7776 Air
به موقع دوبي 23:40 23:40 EK977 Emirates
به موقع بغداد 23:59 23:59 ZV3008 Zagros
به موقع نجف 23:59 23:59 QB2282 QeshmAir