(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
بازرسی گذرنامه فرود آمد کابل 21:49 19:30 W51102 Mahan
لغو شد سن پيترزبورگ 21:15 21:15 JI4830 Meraj
به زمين نشست فرود آمد نجف 22:18 21:20 IR3410 Iranair
لغو شد استانبول 21:55 21:55 QB2214 Qeshm
به زمين نشست فرود آمد تفليس 22:25 22:30 QB2272 Qeshm
به موقع نجف 22:30 22:30 IR3460 Iranair
به زمين نشست فرود آمد نجف 22:14 22:30 JI4802 Meraj
به موقع نجف 22:45 22:45 ZV3074 Zagros
به موقع نجف 22:45 22:45 IV7911 Caspian
به موقع باکو 23:25 23:25 J28005 Azerbaijan
به موقع دوبي 23:25 23:25 IR658 Iranair
به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
به موقع کوالالامپور 23:30 23:30 D7776 Air