(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
Cloudy          فرود آمد مسکو 02:19 02:20 SU512 Aeroflot
10° Fair           تاخير دارد استانبول 07:00 02:30 QB2214 QeshmAir
10° Fair           بازرسی گمرک فرود آمد استانبول 02:56 02:50 HH7272 Taban
Mostly Cloudy      فرود آمد وين 02:47 03:00 OS871 Austrian
10° Fair           به موقع استانبول 03:10 03:10 I35404 ATA
10° Fair           بازرسی گمرک فرود آمد استانبول 03:05 03:15 PC512 Pegasus
Haze           به زمين نشست فرود آمد پکن 03:40 03:20 W5078 Mahan
10° Fair           به زمين نشست فرود آمد استانبول 03:37 03:20 KK6570 Atlas
32° Partly Cloudy      تاخير دارد بانکوک 06:45 03:45 W5050 Mahan
Mostly Cloudy      به زمين نشست فرود آمد رم 03:44 03:50 IR738 Iranair
23° Sunny          آماده فرود به موقع ابوظبي 04:00 04:00 EY343 Etihad
10° Fair           به موقع استانبول 04:15 04:15 TK872 TurkishAir
24° Fair           به موقع دوحه 04:25 04:25 QR490 Qatar
24° Haze           به موقع مسقط 04:25 04:25 WY431 Oman
11° Partly Cloudy      به موقع ازمير 04:35 04:35 TK3012 TurkishAir
27° Haze           به موقع گوانگ ژو 04:50 04:50 W5080 Mahan
23° Sunny          به موقع دوبي 05:00 05:00 EK975 Emirates
12° Fog           به موقع شانگهاي 05:00 05:00 W5076 Mahan
N/AN/A به موقع مونيخ 05:20 05:20 LH602/IR1602 Lufthansa
10° Fair           به موقع استانبول 05:55 05:55 TK878 TurkishAir
Cloudy          به موقع لندن 06:25 06:25 BA153 British
10° Fair           لغو شد استانبول 06:30 06:30 EP511 Iran
10° Fair           لغو شد استانبول 06:55 06:55 JI4804 Meraj
11° Partly Cloudy      به موقع ازمير 07:30 07:30 JI4818 Meraj
-2° Sunny          به موقع اسپارتا 09:00 09:00 ZV3010 Zagros
Mist           به موقع باکو 10:25 10:25 J28017 Azerbaijan
23° Sunny          به موقع دوبي 10:25 10:25 EK971 Emirates
11° Unknown         به موقع کابل 10:45 10:45 W51102 Mahan
24° Fair           به موقع دوحه 11:35 11:35 QR482 Qatar
22° Fair           به موقع کويت 12:00 12:00 KU513 Kuwait
23° Sunny          لغو شد ابوظبي 12:50 12:50 EY349 Etihad
10° Smoke          به موقع آلماتي 12:55 12:55 KC251 AirAstana
Partly Cloudy      به موقع تفليس 13:30 13:30 HH7234 Taban
10° Fair           به موقع استانبول 13:55 13:55 TK870 TurkishAir
23° Sunny          به موقع دوبي 14:30 14:30 W5060 Mahan
15° Clear          به موقع نجف 14:30 14:30 EP585 Iran
27° Partly Cloudy      به موقع کراچي 14:45 14:45 IR813 Iranair
23° Sunny          به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
Partly Cloudy      لغو شد آنکارا 14:50 14:50 W5119 Mahan
14° Fair           به موقع بغداد 15:00 15:00 IA111 IraqiAirways
10° Fair           به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan