(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
N/AN/A به زمين نشست فرود آمد دنيزلي 11:26 07:30 I36613 ATA
23° Sunny          فرود آمد دوبي 10:27 10:25 EK971 Emirates
Cloudy          بازرسی گذرنامه فرود آمد مسکو 10:55 11:00 N49273 NordWind
24° Fair           به زمين نشست فرود آمد دوحه 11:22 11:35 QR482 Qatar
10° Partly Cloudy      به موقع اربيل 12:30 12:30 W51171 Mahan
N/AN/A تاخير دارد مزار شريف 14:00 12:45 RQ013 KAM
15° Clear          به موقع نجف 13:20 13:20 IR3468 Iranair
Partly Cloudy      به موقع تفليس 13:30 13:30 HH7234 Taban
10° Fair           به موقع استانبول 13:55 13:55 TK870 TurkishAir
10° Fair           به موقع استانبول 14:25 14:25 IR718 Iranair
15° Clear          به موقع نجف 14:30 14:30 IA113 IraqiAirways
23° Sunny          به موقع دوبي 14:30 14:30 W5060 Mahan
Partly Cloudy      به موقع آنکارا 14:50 14:50 W5119 Mahan
23° Sunny          به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
14° Fair           به موقع بغداد 15:00 15:00 IA111 IraqiAirways
10° Fair           به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan