(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
لغو شد نجف 15:30 15:30 HH6358 Taban
فرود آمد دوبي 15:32 15:30 W5060 Mahan
لغو شد دوبي 15:30 15:30 W5062 Mahan
فرود آمد وين 15:21 15:35 OS873/IR873 Austrian
لغو شد کوالالامپور 15:55 15:55 IR815 Iranair
لغو شد کابل 16:40 16:40 W51187 Mahan
به موقع ابوظبي 17:05 17:05 EY349 Etihad
لغو شد دوبي 17:10 17:10 EK979 Emirates
به موقع ايروان 17:30 17:30 W51151 Mahan
به موقع سليمانيه 17:45 17:45 IA187 IraqiAirways
به موقع نجف 18:00 18:00 QB2218 Qeshm
به موقع ميلان 18:10 18:10 W5111 Mahan
به موقع ايروان 18:15 18:15 RM723 Armenia
به موقع دوسلدورف 18:30 18:30 W5101 Mahan
به موقع نجف 18:30 18:30 I35433 ATA
به موقع دوشنبه 18:30 18:30 7J105 Tajikair
به موقع فرانکفورت 18:50 18:50 IR720 Iranair
به موقع نجف 18:50 18:50 IR3414 Iranair
به موقع بغداد 19:00 19:00 IA111 IraqiAirways
به موقع پاريس 19:10 19:10 W5107 Mahan
به موقع پاريس 19:20 19:20 AF738 Air
به موقع بانکوک 19:20 19:20 XJ450 Thai
به موقع دوبي 19:55 19:55 EK977 Emirates
زمان جديد به موقع نجف 17:55 20:00 IR3406 Iranair
لغو شد ايروان 20:25 20:25 EP551 Iran
به موقع استانبول 20:55 20:55 QB2214 Qeshm
به موقع ارومچي 21:00 21:00 CZ6025 China
به موقع دوحه 21:25 21:25 QR498 Qatar
به موقع نجف 22:00 22:00 JI4802 Meraj
به موقع باکو 22:25 22:25 J28005 Azerbaijan
به موقع استانبول 22:30 22:30 TK898 TurkishAir
به موقع دوبي 22:30 22:30 W5064 Mahan
به موقع دوبي 22:30 22:30 IR658 Iranair
به موقع استکهلم 22:45 22:45 IR712 Iranair
لغو شد تفليس 22:45 22:45 QB2270 Qeshm
به موقع آنکارا 23:45 23:45 IR714 Iranair
به موقع رم 23:50 23:50 AZ756 Alitalia