(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
فرود آمد آلماتي 12:22 12:20 KC251 Air
بازرسی گمرک فرود آمد تفليس 12:38 12:30 HH6334 Taban
بازرسی گمرک فرود آمد ايروان 12:33 12:45 W51151 Mahan
بازرسی گذرنامه فرود آمد استانبول 13:00 13:05 TK870 TurkishAir
به موقع کراچي 13:45 13:45 IR813 Iranair
به موقع شارجه 13:50 13:50 G9201 Air
به موقع بغداد 14:00 14:00 IA119 IraqiAirways
به زمين نشست فرود آمد آنکارا 13:31 14:00 W5119 Mahan
به موقع استانبول 14:00 14:00 W5113 Mahan
لغو شد سليمانيه 14:10 14:10 IV7925 Caspian
به موقع دوبي 14:40 14:40 QB2203 Qeshm
به موقع نجف 14:55 14:55 EP585 Iran
به موقع نجف 15:30 15:30 I35431 ATA
به موقع دوبي 15:30 15:30 W5060 Mahan
لغو شد دوبي 15:30 15:30 W5062 Mahan
به موقع وين 15:35 15:35 OS873/IR873 Austrian
به موقع نجف 16:30 16:30 IR3406 Iranair
به موقع مسکو 16:45 16:45 W5085 Mahan
لغو شد سن پيترزبورگ 16:55 16:55 W51103 Mahan
به موقع ابوظبي 17:05 17:05 EY349 Etihad
به موقع دوبي 17:10 17:10 EK979 Emirates
به موقع نجف 17:15 17:15 QB2216 Qeshm
به موقع کيف 18:00 18:00 UF207 UM
به موقع کپنهاک 18:10 18:10 W5131 Mahan
به موقع بغداد 18:15 18:15 W51173 Mahan
لغو شد نجف 18:15 18:15 W51175 Mahan
لغو شد وارنا 18:15 18:15 JI4810 Meraj
لغو شد نجف 18:30 18:30 IR3458 Iranair
به موقع نجف 18:45 18:45 QB2218 Qeshm
تاخير دارد آدانا 19:30 19:00 YB9832 BoraJet
به موقع بغداد 19:05 19:05 IR3414 Iranair
به موقع هامبورگ 19:10 19:10 IR722 Iranair
به موقع آمستردام 19:30 19:30 IR724 Iranair
به موقع آدانا 19:30 19:30 KK520 Atlas
به موقع بغداد 19:30 19:30 ZV3014 Zagros
لغو شد استانبول 19:45 19:45 W5117 Mahan
به موقع باکو 19:50 19:50 I35416 ATA
به موقع دوبي 19:55 19:55 EK977 Emirates
به موقع سليمانيه 20:10 20:10 QB2258 Qeshm
به موقع ايروان 20:25 20:25 EP551 Iran
لغو شد بغداد 20:30 20:30 QB2234 Qeshm
لغو شد استانبول 20:55 20:55 QB2214 Qeshm
به موقع ارومچي 21:00 21:00 CZ6025 China
به موقع دوحه 21:25 21:25 QR498 Qatar
لغو شد نجف 22:00 22:00 JI4802 Meraj
به موقع باکو 22:25 22:25 J28005 Azerbaijan
به موقع استانبول 22:30 22:30 TK898 TurkishAir
به موقع دوبي 22:30 22:30 IR658 Iranair
به موقع دوبي 22:30 22:30 W5064 Mahan
به موقع نجف 22:30 22:30 ZV3074 Zagros
به موقع کوالالامپور 22:40 22:40 D7776 Air
به موقع آدانا 23:05 23:05 XQ5680 Sun
به موقع رم 23:50 23:50 AZ756 Alitalia